Tag: #tcx1000

  • Season 2: CZ vs Justin Sun

    Sau khi vào giấc mặt Samsung của FTX, đối thủ tiếp theo của CRED có thể sẽ là Justin Sun Mới đây, sản giao dịch Polony X của Justin Sun đã ngừng chức năng nạp rút tiền của mạng BFP20 hay còn gọi là Binance MAP trên do chính sản Binance Phát triển Động thái…