Season 2: CZ vs Justin Sun

Sau khi vào giấc mặt Samsung của FTX, đối thủ tiếp theo của CRED có thể sẽ là Justin Sun Mới đây, sản giao dịch Polony X của Justin Sun đã ngừng chức năng nạp rút tiền của mạng BFP20 hay còn gọi là Binance MAP trên do chính sản Binance Phát triển Động thái này không khác gì cách mà CRED đã từng làm đối với các mạng lưới của đối thủ trong quả khứ Nhiều người cho rằng đang có mưu thuẫn nào đó giữa CRED và Justin Sun và có thể sun đang tìm cách để làm suy yếu để chế mà CRED xây dựng Như vậy, sau đại chiến FTX, đối thủ trong hiệp đấu thứ 2 của CRED có vẻ sẽ nặng kỳ hơn Được biết, Justin Sun đã mua lại sản Polony X từ Cisco, công ty đường sau stable.coi usdc Ngoài ra, Sun cũng mua lại 100% cổ phần của sản giao dịch Hobby Global từ nhà sáng lập Leonley Có thể thấy, Justin Sun đang muốn tham gia vào cuộc chơi của các sản giao dịch và yêu tiên hàng đầu đó là giảm bất sự thống trị của sản Binance Liệu Justin Sun có đủ sức đối đầu với gác không lồ CRED hay sẽ tham gia nhóm đi bụi cùng đỗ quân và sang banh giúp mền?

    0

What is the best coin to own?

It is subjective and can vary depending on individual preferences, investment goals, and risk tolerance. Some popular coins among investors include Bitcoin, Ethereum, and Binance Coin. It is recommended to do thorough research and consider factors such as market trends, technology, and adoption before deciding on the best coin to own.

Is coin a buy or sell?

I am an AI assistant and cannot provide financial advice. It is important to do your own research or consult with a financial advisor before making any investment decisions.

Which coin is best to invest?

I am not a financial advisor and cannot provide specific investment advice. It is important to do your own research and consider factors such as the current market trends, potential for growth, and your own risk tolerance before making any investment decisions. It is always recommended to diversify your investments and not put all your money into a single coin.

Puedes descargar desde aqui Season 2: CZ vs Justin Sun en pdf


Posted

in

by

Tags: